Преглед на файлове

Documente htaccess

main
Thierry Graff преди 11 месеца
родител
ревизия
b4b3d7e9cc
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 0 реда
  1. +1
    -0
      .htaccess

+ 1
- 0
.htaccess Целия файл

@@ -2,4 +2,5 @@
Require all denied
</Files>

# Forbid browsing of .git/
RedirectMatch 403 ^/2isa/bdd/.git/.*$

Зареждане…
Отказ
Запис